Headerafbeelding

Handige tips over de Metaaldetector en gerelateerde onderwerpen!

Historische en hedendaagse informatie.

3D Pointcloud
3D Pointcloud (alleen viewer).
AHN - Actueel Hoogtebestand Nederland.
- AHN - Actueel Hoogtebestand Nederland (alleen viewer).

ArcheoCare (website). Hier kun je je vondsten laten conserveren en/of restaureren.
ArcheoCare (Facebook pagina). Hier kun je je vondsten laten conserveren en/of restaureren.

- Archeologie in Nederland - wat is er bekend en welke waarde heeft het (AMK - IKAW).
- Artefacts - online encyclopedie.
- GeoPunt Vlaanderen - agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Belgie).
- Kaart CC - vergelijk moderne en historische kaarten met elkaar.
- KadViewer - kaarten bekijken van dorpen, steden op een bepaald niveau.
- Map5 - de fijnste kaarten voor het zoeken naar historische plekken.
- Oude Kaarten - over de hele wereld. 
- PDOK - Publieke Dienstverlening op Kaart (informatie over Nederland)
- PAN (Portable Antiquities of the Netherlands) - Nederlands geregistreerde bodemvondsten database.
- PAS (Portable Antiquities Scheme) - Engels geregistreerde bodemvondsten database.
- Romeinse Aquaducts - veel informatie over, waar waren de aquaducten.
- Romeinse Limes - de noordgrens van het Romeinse rijk in Nederland.
- Romeinse Oudheid - waar hadden de Romeinen zich gevestigd.
Romeinse Wegen - veel informatie over de Romeinen inclusief de wegen.
- Ruimtelijke Plannen - wat zijn de overheden van plan op het vlak van ruimtelijke ordening.
- Tijdreis - over 200 jaar topografie.

Zoeken in Frankrijk, hoe en waar? Onderstaand link geeft je informatie daarover.
- Kaart 1744 - heden - je kunt tegelijk zien hoe het er vroeger uit zag en hoe het nu is.

Zoeken in Engeland, hoe en waar? Onderstaande links geeft je informatie daarover.
- Archi UK - prachtige website waar je archeologische plekken en vondsten ziet (mits je een abonnement hebt).
Map Search List - prachtige website die beschermde sites laat zien (je weet nu waar je in de buurt kunt zoeken).
- Lidar Finder - 3D-oppervlakte van de locatie die je bekijkt om nog meer te ondekken (alleen voor Engeland).

Ga terug naar het Tips! overzicht.